La Parròquia
Visitadors de malalts

 
Sagrament per a persones malaltes o afeblides per l'edat.

cal avisar  el Sacerdot

Si es tracta de persones malaltes o impedides, també poden ser ateses pastoralment amb la visita als malalts. I
si es demana, amb la  Comunió Eucarística.

  El sacerdot és ajudat en aquest ministeri per un equip de  visitadors  de Malalts

 Si hi ha algun malalt o malalta a visitar dirigir-vos a la Parròquia.

Si voleu formar part d'aquest voluntariat dirigir-vos a la Parròquia.
SERVEIS PARROQUIALS

  • Càrites
  • Visitadors de malalts
  • Programa de ràdio
  • Sacraments
  • Via crucis

    moviments i grups

  • Justícia i Pau
  • Nostra Dona
  • Adobe Reader Acrobat reader