La Parròquia
Visitadors de malalts

 
Sagrament per a persones malaltes o afeblides per l'edat.
cal avisar  el Sacerdot

Si es tracta de persones malaltes o impedides, també poden ser ateses pastoralment amb la visita als malalts. I
si es demana, amb la  Comunió Eucarística.

  El sacerdot és ajudat en aquest ministeri per un equip de  visitadors  de Malalts

 Si hi ha algun malalt o malalta a visitar dirigir-vos a la Parròquia.

Si voleu formar part d'aquest voluntariat dirigir-vos a la Parròquia.
SERVEIS PARROQUIALS

 • Càrites
 • Visitadors de malalts
 • Programa de ràdio
 • Sacraments
 • Via crucis

  moviments i grups

 • Justícia i Pau
 • Llar de Maria
 • Apassionats per la vida
 • Nostra Dona
 • Adobe Reader Acrobat reader