La Parròquia
Atenció als infants

Els infants poden participar-hi quan comencen 
3er. de Primària.

Per a fer la Primera Comunió calen dos cursos de Catequesi

Després de la Comunió, els infants faran bé de continuar la Catequesi, en uns cursos de PostcomunióSagraments de la iniciació cristiana per a adults

La Parròquia té establert el Catecumenat d'acord amb l’Església Diocesana. Té per missió la preparació de l’adult per a incorporar-se a la vida cristiana. El camí catecúmenal es fa acompanyat d'un equip de catequistes i consta de diverses etapes, la primera de la qual és el ritu d’Admissió al Catecumenat en el 1r. diumenge d’Advent.

Els adults que vulguin acollir la fe i rebre els sagraments poden inscriure’s en el mes d’octubre, en el Despatx Parroquial (dimarts i dijous, de 18 a 20 h).

La Nit de Pasqua, en la Vetlla Pasqual, es reben els tres sagraments de la Iniciació Cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia).

segueix .....

SERVEIS PARROQUIALS

 • Càrites
 • Visitadors de malalts
 • Programa de ràdio
 • Sacraments
 • Via crucis

  moviments i grups

 • Justícia i Pau
 • Llar de Maria
 • Apassionats per la vida
 • Nostra Dona
 • Adobe Reader Acrobat reader