La Parròquia
Justícia i Pau de Sant Just Desvern

QUI SOM?
Justícia i Pau es una organització no governamental que té com a finalitats: la defensa dels drets humans, els drets dels pobles i els principis democràtics.
La promoció de la cultura de pau, la no violència, el desarmament i l’eradicació del militarisme.
La lluita contra la pobresa i la fam al món i d’impuls de la cooperació al desenvolupament.
El treball  en favor de la justícia social i la reducció progressiva de la pobresa i la marginació al nostre país.
Actua a Catalunya des de 1968, com una àmplia xarxa de grups autònoms que actuen coordinadament en les principals poblacions catalanes.
L’entitat es coordina amb organitzacions germanes homòlogues existents en l’àmbit espanyol, europeu i internacional.
Justícia i Pau és una entitat cristiana creada seguint l’esperit renovador del Concili Vaticà II (1962-1965).
Al poble de Sant Just hi som des de fa 14 anys.
El grup es troba cada primer dimecres de mes a les 21,15 fins a les 23 hores.


Segueix.......

DOCUMENTS i ESCRITS

El perquè no funciona encara el corredor m
editerrani

La última bala

Notícies canvi climàtic trimestre 2023

Notícies d'Àfrica trimestre 2023

Àfrica desde la mirada de una dona
La fam a la banya de l'Àfrica
Madagascar

NOTÍCIES CANVI CLIMATIC GENER-FEBRER 2022

PASQUA 2022
CIUTADANS DEL QUART MON
LA BANCA PÚBLICA QUE NO EXISTE EN EUROPA

APUNTS SOBRE LA LLET QUE SON D'INTERÈS

SERVEIS PARROQUIALS

 • Càrites
 • Visitadors de malalts
 • Programa de ràdio
 • Sacraments
 • Via crucis

  moviments i grups

 • Justícia i Pau
 • Llar de Maria
 • Apassionats per la vida
 • Nostra Dona
 • Adobe Reader Acrobat reader