La Parròquia
Cos de portants del Sant Crist

Grup de persones que porten la imatge del Sant Crist en els Viacrucis durant la majoria dels diumenges de Quaresma i Divendres Sant.
Les persones que vulguin reforçar l'equip de portants que es dirigeixin a la Parròquia.

SERVEIS PARROQUIALS

  • Càrites
  • Visitadors de malalts
  • Programa de ràdio
  • Sacraments
  • Via crucis

    moviments i grups

  • Justícia i Pau
  • Nostra Dona
  • Adobe Reader Acrobat reader