La Parròquia

FULLS PARROQUIALS 2022
GENER Full01 Full02 Full03 Full04  
FEBRER Full05 Full06 Full07 Full08  
MARÇ Full09 Full10 Full11 Full12  
ABRIL Full13 Full14 Full15 Full16 Full17
MAIG Full18 Full19 Full20 Full21 Full22
JUNY Full23 Full24 Full25 Full26  
JULIOL Full27 Full28 Full29 Full30  
AGOST Full31        
SETEMBRE Full32 Full33 Full34 Full35  
OCTUBRE Full36 Full37 Full38 Full39  
NOVEMBRE Full40 Full41 Full42 Full43 Full44
DESEMBRE Full45 Full46 Full47 Full48  
           

Fulls Parroquials 2021

SERVEIS PARROQUIALS

  • Càrites
  • Visitadors de malalts
  • Programa de ràdio
  • Sacraments
  • Via crucis

    moviments i grups

  • Justícia i Pau
  • Nostra Dona
  • Adobe Reader Acrobat reader