La Parròquia

FULLS PARROQUIALS 2021
GENER Full001 Full002 Full003 Full004 Full005
FEBRER Full006 Full007 Full008 Full009
MARÇ Full010 Full011 Full012 Full013  
ABRIL Full014 Full015 Full016 Full017
MAIG Full018 Full019 Full020 Full021 Full022
JUNY Full023 Full024 Full025 Full026
JULIOL Full027 Full028 Full029 Full030  
AGOST          
SETEMBRE   Full032 Full033 Full034  
OCTUBRE Full035 Full036 Full037 Full038
NOVEMBRE Full039 Full040 Full041 Full042  
DESEMBRE Full043 Full044 Full045 Full046 Full047
           

Fulls Parroquials 2020

SERVEIS PARROQUIALS

  • Càrites
  • Visitadors de malalts
  • Programa de ràdio
  • Sacraments
  • Via crucis

    moviments i grups

  • Justícia i Pau
  • Nostra Dona
  • Adobe Reader Acrobat reader