La Parròquia
Fulls Parroquials 2012
GENER Full 01 Full 02 full 03 Full 04 Full05
FEBRER Full 06 Full 07 Full 08 Full 09  
MARÇ Full 10 Full 11 Full 12 Full 13  
ABRIL Full 14 Full 15 Full 16 Full 17 Full 18
MAIG Full 19 Full 20 Full 21 Full 22  
JUNY Full 23 Full 24 Full 25 Full 26 Full 27
JULIOL Full 28 Full 29 Full 30 Full 31
AGOST          
SETEMBRE Full 32 Full 33 Full 34 Full 35 Full 36
OCTUBRE Full 37 Full 38 Full 39 Full 40  
NOVEMBRE Full 41 Full 42 Full 43 Full 44  
DESEMBRE Full 45 Full 46 Full 47 Full 48 Full 49
Fulls Parroquials 2011

SERVEIS PARROQUIALS

  • Càrites
  • Visitadors de malalts
  • Programa de ràdio
  • Sacraments
  • Via crucis

    moviments i grups

  • Justícia i Pau
  • Nostra Dona
  • Adobe Reader Acrobat reader