Cordial salutació en nom de la comunitat parroquial dels sants Just i Pastor, i en el propi. En aquesta pàgina web hi trobaràs una breu presentació de la parròquia i de les seves activitats. Si t’interessa algun àmbit et pots posar en contacte. Volem acollir-te i poder celebrar junts la nostra fe, dur a terme algun dels projectes dels grups i oferir-te un espai de recolliment i pregària, també de vivència personal i comunitària de la fe en Jesucrist.

Mn. Joaquim Rius

 


 

La Parròquia

SERVEIS PARROQUIALS

  • Càrites
  • Visitadors de malalts
  • Programa de ràdio
  • Sacraments
  • Via crucis

    moviments i grups

  • Justícia i Pau
  • Nostra Dona
  • Adobe Reader Acrobat reader