Correu

Totes les fotografies han estat fetes per Jordi Gironès Vilardebò
HERBASSARS DE MEGAFÒRBIES (premeu les imatges per ampliar-les)
     
     
Adenostyles alliariae (Adenostil)
a Juclar (4/7/2006)

Angelica razulii
a Batisielles (10/07/2019)

Aconitum napellus (Tora blava)
a la Besurta (13/07/ 2003)
Aconitum vulparia (Tora pirinenca)
a Estós (13/07/1998)
Cicerbita plumieri (Lletuga de muntanya)
a Batisielles (9/07/2003)
Cicerbita alpina (Lletuga alpina)
a la vall d'Orlu (24/07/2016) (Foto d'Albert Cortès)
 
Geranium sylvaticum (Gerani de bosc)
a Eina (28/06/2003)
Chaerophyllum hirsutum (Cominassa hirsuta)
al torrent de Carboners (07/07/2020)
Lilium pyrenaicum (Marcòlic groc)
a Eina (28/6/2003)
Lathyrus latifolius (Guixó)
a Arinsal (19/7/2014
Meconopsis cambrica (Meconopsis)
a Agua Tuerta (5/07/2018)
Pedicularis comosa (Pedicularis comosa)
al turó Gros del Montseny (25/05/2017)

Peucedanum ostruthium (Salsufragi)
a la Restanca (21/07/2018)

Sambucus Evulus (Èvol)
al barranc de Las Foyas d'Acherito (3/07/2018)
Veratrum album (Veladre)
a la fageda de Conangles (22/07/2018)
Viola biflora (Viola groga)
al bosc de Núria (13/06/2009)