Correu

Totes les fotografies han estat fetes per Jordi Gironès Vilardebò
PLETES I SESTADORS (premeu les imatges per ampliar-les)
Antirrhinum majus l ssp Majus (Conillets)
a les gorges de Núria (17/06/2007)
Cirsium eriophorum (Cardigassa)
a Vilallonga de Ter (04/09/1987)
Gagea fragifera (Gagea fistulosa)
a Ulldeter (22/05/1988)
Onobrychis viciifolia (Trepadella)
a la vall de Petraficha (04/07/2018)
Rumex pseudoalpinus (Paradella alpina)
a la Restanca (21/07/2018)
Stellaria holostea (Estel·lària)
a les Agudes (25/05/2017)
Sisymbrium austriacum ssp. chrysanthum (Sisimbri austríac)
a la Tosa d'Alp (26/07/2014)
Taraxacum disectum (Xicoia)
a la vall d'Eina (28/06/2016) (Foto d'Albert Cortès)
Viola tricolor ssp subalpina (Pensament)
a Campcardós (07/06/2008)