Diada Onze de setembre 11/09/2023 de La Vall de Verç