LA RIBA : MÓN ROMÀ - 01
Segle I a.C.
Nom de l'objecte: Ara romana de tipus funerari
Procedència: Habitació romana de La Riba. (La làpida funerària va aparèixer reaprofitada com a material constructiu de les parets de l'habitació 20, bastida ja en el període Baix Imperial)
Fitxa núm. 0131
Localització actual: Can Oliveres
Característiques:

Descripció :
Bloc paral·lelepípede en forma d'ara, coronat frontalment per una decoració d'acroteris que emmarquen un frontó triangular. Camp epigràfic de 65 x 39 cm. Les lletres són capitals quadrades. La seva transcripció i traducció és la següent:
M(arcus) . IVLIVS . AC /
EPTUS . FILAE (sic) /
SVAI . IVLIA . MA /
RCI . FILIAI . QVIE /
TA . ANORV (sic) . TRE /
S [..] I . I NO [..] TA /
H (sic) EST .
Marcus Iulius Acceptus, a la seva filla Iulia Quieta, filla de Marcus, de tres anys d'edat...ella reposa aquí

Matèria : Gres local

Dimensions : 40 x 21 x 75 cm

Origen de la informació: David Guasch i Dalmau
Fitxa feta per: Francesc Riera i Prenafeta