Què fem i els nostres objectius

 

 • Defensar, fomentar i millorar els interessos generals dels veïns en la seva qualitat d'usuaris i destinataris finals de l'activitat urbanística cultural,educativa, sanitària,d'habitatge,econòmica, social, de consum.
 • Informar al veïnatge de totes aquelles qüestions que l'afectin.
 • Assumir la representació i defensa dels veïns socis de l'entitat en les qüestions que per la seva importància afectin els seus interessos o els interessos del municipi.
 • Vetllar i exigir el compliment per part de l'administració dels drets reconeguts a les AAVV. Com a entitats d'interès general i de participació.
  • Elevar propostes a l'Administració.
  • Intervenir en tots els àmbits de l'administració en defensa dels interessos dels ciutadans.
  • Exercitar el dret de la iniciativa popular.
  • Exercitar el control de l'Administració.
  • Rebre els ajuts econòmics a càrrec dels pressupostos.